0W dniach 21-23 listopada 2019 roku zostanie uruchomiony VIII Cykl Kursu Certyfikowanych Centrów Medycyny Podróży dla lekarzy. 

Kurs ma na celu pozyskanie, usustematyzowanie i poszerzenieje już posiadanej wiedzy z zakresu medycyny podróży i profilaktyki przedwyjazdowej.

W ramach dwóch spotkań zostaną szeroko przedstawione wszelkie aspekty profilaktyki przedwyjazdowej, szczepień zalecanych, zagrożeń występujących w różnych rejonach świata zarówno ze strony fauny i flory, przygotowania do wypraw górskich i trekingowych, zagrożeń wynikających z nurkowania rekreacyjnego, przygotowania pacjentów w różnym wieku i z różnymi przypadłościami jak choroby przewlekłe i inne.

Na Kursie uczestnicy otrzymują pełne kompendium wiedzy w postaci prelekcji i prezentacji, możliwość konsultacji z prelegentami.

Prelegentami na Kursie są wybitni specjaliści zajmujący się medycyną podróży i profilaktyką przedwyjazdową - podróżnikami, którzy na własnym przykładzie doświadczyli chorób tropikalnych i spotkali się z nimi oko w oko. 


Szanowni Państwo limit miejsc na VIII Cykl Certyfikacji Centrów Medycyny Podróży został wyczerpany. Zapraszamy do zapisów na IX edycję kursu która znajduje się
 
http://www.mcc.org.pl/aktualne-wydarzenia/40/ix-cykl-kursu-certyfikowanych-centrow-medycyny-podrozy-edycja-2020.html

Warszawa  Gdynia 
PROGRAM II ETAPU KURSU
Hotel Nadmorski, ul. Ejsmonda 2, Gdynia

23.01.2020  Czwartek
 
09:00 – 11:00             Rejestracja uczestników kursu.
 
11:00 – 11:10             Rozpoczęcie kursu.
                                  
11:10 – 11:55              Zagrożenie chorobami wektorowymi oraz dobór insektycydów, repelentów i innych środków ochrony. 
                                    Prof. dr hab. n. med. Joanna Stańczak
 
11:55 – 12:40             Zmiany klimatu a komary – zagrożenia arbowirusowe.
                                   dr hab. n. med. Beata Biernat          
 
12:40 – 13:00             Przerwa kawowa
 
13:00 – 13:20             Wirus Zachodniego Nilu zagrożeniem dla Europy.
                                   dr hab. n. med. Beata Biernat
 
13:20 – 14:00             Zagrożenia zdrowotne i przygotowanie medyczne związane z nurkowaniem rekreacyjnym. 
                                   dr hab. n. med. Jacek Kot
 
14:00 – 14:40             Medyczne przygotowanie do rejsu jachtem, Choroba lokomocyjna.
                                   dr n. med. Tomasz Chodnik
 
14:40 – 15:20             Lunch
 
15:20 – 16:50             Prawne aspekty odpowiedzialności lekarskiej w działalności leczniczej.
                                   Mecenas Katarzyna Roguś
 
16:50 – 17:10             przerwa kawowa
 
17:10 – 18:30             Odpowiedzialność odszkodowawcza za brak informacji na temat szczepień.
                                   Mecenas Katarzyna Roguś
 
  
24.01.2020 piątek
 
09:00 – 10:30              Zabezpieczenie medyczne wypraw wysokogórskich – choroba wysokościowa cz.I
                                    dr n. med. Robert Szymczak
 
10:30 – 10:50             przerwa kawowa
 
10:50 – 12:30              Zabezpieczenie medyczne wypraw wysokogórskich – choroba wysokościowa cz.II
                                    dr n. med. Robert Szymczak
 
12:30 – 12:50             przerwa kawowa
 
12:50 – 13:30             Malaria nieustające zagrożenie.
                                   dr n. med. Piotr Kajfasz
 
13:30 – 14:00             Pacjent zakażony HIV w podróży.
                                   dr hab. n. med. Tomasz Smiatacz
 
14:00 – 14:30             Wirusowe Zapalenia Wątroby zagrożeniem dla podróżujących.
                                   dr n. med.  Piotr Stalke
 
14:30 – 15:10             Lunch
 
15:10 – 15:55             Choroby zakaźne przenoszone drogą płciową.
                                   dr hab. n. med. Tomasz Smiatacz
 
15:55 – 16:30             Grypa na urlopie.
                                   dr hab. n. med. Aneta Nitsch-Osuch
 
16:30 – 16:50             Przerwa kawowa
 
16:50 – 17:30             Pacjent z chorobami przewlekłymi – przygotowanie do podróży.
                                   dr hab.  n. med. Aneta Nitsch-Osuch
 
17:30 – 18:00             Menningokoki.
                                   dr n. med. Tomasz Chodnik
 
 
25.01.2020 sobota
 
09:00 – 10:30              Nowoczesne źródła informacji w medycynie podróży.  ABC zdrowia w tropiku.
                                   dr n. med. Agnieszka Wroczyńska
 
10:30 – 11:30              Dobór szczepień ochronnych przed wyjazdem w różne strefy klimatyczne podsumowanie/zestawienie.
                                   dr n. med. Piotr Kajfasz
                        
11:30 – 11:40             Zakończenie kursu.   
           
I ETAP KURSU
Hotel Lord, Al.Krakowska 218, Warszawa

21.11.2019  czwartek
 
12:00 – 14:00             Rejestracja uczestników kursu.
 
14:00 – 14:10             Rozpoczęcie kursu.
                                   dr n. med. Piotr Kajfasz
 
14:10 – 15:00              Biegunka najczęstszy problem podróżujących.
                                    dr n. med. Piotr Kajfasz
 
15:00 – 16:00              Apteczka podróżna i przepisy regulujące przewóz leków.  
                                   dr Leszek Mayer
 
16:00 – 16:20              Przerwa kawowa
 
16:20 – 17:00             Pacjent z chorobami układu sercowo-naczyniowego w podróży.
                                    dr n. med. Katarzyna Kurnicka                     
           
17:00 – 18:00              Aktualna sytuacja epidemiologiczna na świecie – choroby zakaźne i inwazyjne oraz inne zagrożenia zdrowia i życia podróżnych.
                                    Co nasi rodacy przywożą z zagranicy – aktualny ruch turystyczny.          
                                    dr Marek Posobkiewicz GIS MSWiA
 
 
22.11.2019 piątek
 
09:00 – 10:00              Niebezpieczne rośliny i zwierzęta w tropiku.
                                   dr Leszek Mayer
 
10:00 – 11:00              Dobór szczepień ochronnych w kontekście kierunków podróży a PSO.
                                    dr n. med. Ewa Duszczyk
 
11:00 – 11:20              Przerwa kawowa
 
11:20 – 12:00              Dziecko z chorobami przewlekłymi w podróży. 
                                    dr n. med. Ewa Duszczyk
 
12:00 – 12:30             Ciężarna w podróży.
                                    dr n. med. Piotr Kajfasz
 
12:30 – 13:00              Psychologiczne aspekty odmowy szczepień obowiązkowych i zalecanych.
                                   dr n. med. Magdalena Krawczyk
 
13:00 – 13:30              Wizyta pacjenta w gabinecie – jak rozmawiać z rodzicami: warsztat.
                                    dr n. med. Magdalena Krawczyk
 
13:30 – 14:30              Lunch
 
14:30 – 15:30              Termoregulacja i aklimatyzacja w tropiku.
                                    dr Leszek Mayer
 
15:30 – 16:15              ABC zdrowia dziecka w podróży – biegunki, racjonalne zachowania higieniczne, przeziębienia.
                                    dr hab. n. med. Aneta Nitsch – Osuch
 
16:15 – 17:00             Podróż z dzieckiem, dlaczego nie – nieplanowane pamiątki z podróży.
                                   dr hab. n. med. Aneta Nitsch – Osuch
 
17:00 – 17:30              Wścieklizna zagrożeniem dla podróżujących. Profilaktyka.
                                    dr n. med. Piotr Kajfasz
 
 
23.11.2019 sobota
 
09:00 – 09:40              Wybrane choroby arbowirusowe: denga, Zika, chikungunya i inne.
                                   dr n. med. Piotr Kajfasz
 
09:40 – 10:40              ABC zdrowia w tropiku – konsultacja medyczna przed podróżą.
                                    dr n. med. Agnieszka Wroczyńska
 
10:40 – 11:00              Przerwa kawowa
 
11:00 – 12:00              Żółta gorączka – ryzyko i profilaktyka u podróżujących.
                                    dr n. med. Agnieszka Wroczyńska
  
Regulamin Kursu
Regulamin rejestracji uczestników na VIII Cykl Kursu w Ramach Certyfikacji Centrów Medycyny Podróży, który odbędzie się 21-23 listopada 2019 roku oraz 23-25 stycznia 2020 roku, organizowanego przez MCC Consulting Sp. z o.o..
 
§1. Postanowienia ogólne
1.1. VIII Cykl Kursu Certyfikowanych Centrów Medycyny Podróży zwany w dalszej części Regulaminu Kursem, odbywa się w dniach 21-23 listopada 2019 roku w Warszawie oraz Część II Kursu – odbywa się w dniach 23-25 stycznia 2020 roku w Gdyni.
1.2. Organizatorem Logistycznym Kursu jest firma MCC Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Żyrardowie (ul. Jeżynowa 7, 96-300 Żyrardów). zwanej w dalszej części Regulaminu Organizatorem.
1.3. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część Zgłoszenia uczestnictwa w Kursie   i obowiązują wszystkich Uczestników.
1.4. Uczestnikami Kursu są wszystkie osoby zarejestrowane oraz inne osoby związane zawodowo z tematyką Kursu oraz przedstawiciele sponsorów.
1.5. W ramach Kursu będą odbywały się sesje naukowo-dydaktyczne, edukacyjne oraz wystawa firm związanych z tematyką Kursu.
1.6. Oficjalny serwis internetowy Kursu znajduje się pod adresem: www.mcc.org.pl
 
§2. Uczestnictwo w Kursie
2.1. Warunkami uczestnictwa w Kursie są:
2.1.1. Zgłoszenie uczestnictwa w Kursie poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej Kursu.
2.1.2. Uiszczenie opłat w wysokości i terminach podanych przez Organizatora.
2.2. Opłatę za udział w Kursie należy przesłać zgodnie z informacjami na konto wskazane przez Organizatora. Informacje o opłatach znajdują się również na stronie internetowego serwisu kursu.
2.3. Organizator wystawi fakturę VAT tytułem dokonanych wpłat.
2.8. Koszt udziału w Kursie, pobytu i przejazdu Uczestnik pokrywa we własnym zakresie.
2.9. Termin nadsyłania zgłoszenia uczestnictwa w Kursie za pośrednictwem serwisu internetowego upływa w dniu wskazanym przez Organizatora. Rejestracja po tym terminie nie będzie możliwa.
2.10. W przypadku wcześniejszego wyczerpania miejsc Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia rejestracji.
2.11. Kurs zakończony jest egzaminem, który odbywa się ostatniego dnia Kursu.
2.11.1. W przypadku nie zdania przez uczestnika kursu egzaminu końcowego, przysługuje mu dodatkowy termin w dniu 7 maja 2020 roku w Gdyni.

§3. Rezygnacja z udziału w Kursie
3.1. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Kursie. Rezygnacja Uczestnika z udziału w Kursie powinna być dokonana w formie pisemnej.
3.2. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w Kursie opłata wpisowa oraz inne koszty są zatrzymane w całości przez Organizatora.
 
§4. Opłaty
4.1. Opłaty za uczestnictwo w Kursie są zamieszczone na stronie internetowej Kursu.
4.2. Płatnikiem (adresatem faktury) jest podmiot zamawiający poszczególne usługi związane z uczestnictwem w Kursie.
4.3. Brak uregulowania należności za udział w Kursie w terminie podanym przez Organizatora na stronie internetowej Kursu upoważnia Organizatora do anulowania zgłoszenia uczestnictwa, bez ponoszenia z tego tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności odszkodowawczej.

§5. Reklamacje
5.1. Wszelkie reklamacje Uczestników Kursu wobec Organizatora powinny być zgłaszane w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres siedziby Organizatora.
5.2. Reklamacje Uczestników Kursu mogą być zgłaszane nie później niż w terminie 3 dni od dnia zakończenia Kursu w formie pisemnej.
5.3. Po upływie wyżej określonego terminu żadne reklamacje nie będą rozpatrywane.
 
§6. Postanowienia końcowe
6.1. W przypadku, gdy Kurs nie odbędzie się z przyczyn zależnych wyłącznie od Organizatora, Organizator niezwłocznie zwróci kwoty wpłacone przez Uczestników na wskazane przez nich konta bankowe.
6.2. W przypadku, gdy Kurs nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od Organizatora, tzw. „siły wyższej” (np. powódź, huragan, śnieżyca itp.), Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odszkodowania lub do zwrotu jakichkolwiek opłat związanych z uczestnictwem w Kursie, a także kosztów usług dodatkowych zleconych Organizatorowi przez uczestników Kursu.
6.3. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w Kursie będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
6.4. Wysłanie zgłoszenia rejestracyjnego zamieszczonego na stronie internetowej Kursu oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu, a także przestrzegania przepisów porządkowych oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych między Uczestnikiem a Organizatorem.
6.5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
6.6. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 133 z dnia 29 października 1997 r., poz. 833.) Organizator Kursu nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Uczestników innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez Uczestnika są traktowane jako informacje poufne i służą tylko i wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem Kursu. Kurs ma charakter zamknięty i nie stanowi imprezy masowej w rozumieniu Ustawy z dnia 23 marca2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. 2009 nr 62, poz. 504).
6.7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Kursu.
6.8. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia zarówno na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane z Kursem, jak również w miejscach zakwaterowania.
6.9. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia na stronie internetowej: www.mcc.org.pl
6.10. Organizator ma prawo zmiany postanowień Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w terminie 7 dni od dnia ich zamieszczenia na stronie internetowej: www.mcc.org.pl
 
 

 
 
 
O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń i wniesienia opłaty.
Bezwzrotna opłata wpisowa wynosi 500 zł.

Koszty uczestnictwa w kursie:
Osoby, ktore zarejsetrowały się oraz wniosły opłatę wpisową do dnia 7 czerwca 2019 roku, dodatkowo ponoszą koszty w wysokości:
1600 zł - I etap kursu, który odbędzie się w dniach 21-23 listopada 2019 roku w Warszawie
2200 zł - II etap kursu, który odbędzie się w dniach 23-25 stycznia 2020 roku w Gdyni

Uczestnicy rejestrujący się po terminie 7 czerwca 2019 roku, ponoszą koszty:

2500 zł - I etap kursu, który odbędzie się w dniach 21-23 listopada 2019 roku w Warszawie
2200 zł - II etap kursu, który odbędzie się w dniach 23-25 stycznia 2020 roku w Gdyni.

Kurs zakończony jest egzaminem

Opłaty należy wnosić na konto Biura Organizacyjnego 
MCC Consulting Sp. z o.o.
nr rachunku bankowego:
61 1140 2004 0000 3602 7725 1840

Krok 1

Stoisz przed wyzwaniem zorganizowania wydarzenia edukacyjnego: konferencji, szkolenia, kursu...

Krok 2

POMOŻEMY Skontaktuj się z nami i przekaż nam zarys/brief wydarzenia

Krok 3

Umówimy się z Tobą na spotkanie w celu omówienia wszelkich aspektów realizacji

Masz wątpliwości - zadzwoń.

Pamiętaj - organizowane przez nas spotkania naukowe przygotowane są kompleksowo i profesjonalnie, gdyż do każdego zlecenia podchodzimy indywidualnie.

Newsletter

Zapisz się na naszego newslettera, będziesz na bieżąco informowany o nowych szkoleniach i konferencjach.

Możesz zawsze wypisać się z newslettera, jeżeli nie będziesz chciał już otrzymywać od nas wiadomości.
Zapoznaj się: Polityka Bezpieczeństwa.