0
Ten specjalistyczny Kurs jest dedykowany pracownikom Państwowej Straży Pożarnej zaangażowanym w prowadzenie działań podwodnych (kierownicy prac podwodnych, instruktorzy nurkowania, zaawansowani nurkowie). 
 
Celem edukacyjnym Kursu jest doszkolenie pracowników w zakresie wypadków nurkowych, od analizy przyczyn wypadków nurkowych, ich profilaktyki, postępowania pod wodą i na powierzchni, aż do zarządzenia zespołami ludzkimi w trakcie wypadków, łącznie z ewakuacją poszkodowanego do ośrodka hiperbarycznego. Kurs obejmuje zagadnienia teoretyczne i praktyczne. W trakcie Kursu uczestnik nabędzie kompetencje postępowania w wypadku nurkowym i zarządzania sytuacją nadzwyczajną na miejscu nurkowania.
 
Uczestnik Kursu nabędzie specjalistycznej wiedzy i umiejętności w następujących zakresach:
- Wiedza: przyczyny wypadków nurkowych, zagrożenia nurkowania, łańcuch zdarzeń, konsekwencje zdrowotne, zasady postępowania w wypadkach nurkowych
- Umiejętności: postępowanie pod wodą w sytuacjach awaryjnych (utraty mieszaniny oddechowej, drgawek tlenowych, utraty przytomności), umiejętność wydobycia nieprzytomnego nurka na powierzchnię i na brzeg, postępowanie ratownicze na brzegu
- Kompetencje: nadzór nad nurkami w ramach akcji nurkowych, postępowanie w przypadku wypadku, zarządzanie grupą nurków w sytuacjach awaryjnych, współpraca z jednostkami ratownictwa medycznego, ewakuacja nurka do ośrodka hiperbarycznego.

W części teoretycznej (8 godzin lekcyjnych) omówione zostaną przyczyny wypadków nurkowych, podstawy patofizjologii nurkowania istotne w wypadkach nurkowych, postępowanie pod wodą, na powierzchni oraz w trakcie ewakuacji do ośrodka hiperbarycznego, udzielanie pierwszej pomocy tlenowej, zarządzanie zespołami ludzkimi w trakcie sytuacji awaryjnych; zaprezentowane zostaną rzeczywiste zdarzenia nurkowe oraz teoretyczne scenariusze wypadków nurkowych.

W części praktycznej (8 godzin lekcyjnych, 4 wejścia do wody) przećwiczone zostaną elementy postępowania w sytuacjach awaryjnych pod wodą, wydobycie nieprzytomnego nurka na powierzchnię, postępowanie ratownicze samodzielne i w zespołach ludzkich, udzielanie pierwszej pomocy tlenowej, udział w ewakuacji poszkodowanego nurka do ośrodka hiperbarycznego. 

Zdobyta wiedza oraz umiejętności i kompetencje w zakresie prezentowanych zagadnień będzie podlegała weryfikacji przez egzamin teoretyczny na koniec Kursu oraz analizę nagrań wideo z ćwiczeń podwodnych i nawodnych.
 
Po zakończeniu Kursu i przystąpieniu do egzaminu końcowego uczestnik z pozytywnym wynikiem egzaminu otrzyma CERTYFIKAT potwierdzający nabytą wiedzę i umiejętności.
 
Mszczonów
Gwarancją wysokiej jakości merytorycznej Kursu jest kadra wykładowa:
 
- Kierownik naukowy kursu: dr hab. n. med Jacek Kot - Kierownik Krajowego Ośrodka Medycyny Hiperbarycznej GUMed w Gdyni, instruktor nurkowania, nurek zawodowy;
 
- Marcin Dąbrowski, instruktor nurkowania, autor książki “Ratownictwa nurkowe”;
 
- Irena Kosowska, instruktor DAN Europe.
 
Warunkiem udziału w Kursie jest posiadanie:
- uprawnienia do nurkowania samodzielnego,
- dopuszczenia zdrowotnego do nurkowania,
- ukończony wcześniej kurs patofizjologii nurkowania.
 
Koszt udziału w Kursie: 2 800,00 zł brutto/netto.
 
KOSZTY UDZIAŁU W KURSIE NIE OBEJMUJĄ ZAKWATEROWANIA I WYŻYWIENIA. Zakwaterowanie i wyżywienie we własnym zakresie.
 
Uwaga: Liczba miejsc jest ograniczona! Przyjęcia na kurs odbywają się w kolejności zgłaszania. Zgłoszenia uczestników proszę kierować na adres e-mail: office@mcc.org.pl lub telefonicznie na numery: +48 46 856 30 13, +48 600 949 677
 

Krok 1

Stoisz przed wyzwaniem zorganizowania wydarzenia edukacyjnego: konferencji, szkolenia, kursu...

Krok 2

POMOŻEMY Skontaktuj się z nami i przekaż nam zarys/brief wydarzenia

Krok 3

Umówimy się z Tobą na spotkanie w celu omówienia wszelkich aspektów realizacji

Masz wątpliwości - zadzwoń.

Pamiętaj - organizowane przez nas spotkania naukowe przygotowane są kompleksowo i profesjonalnie, gdyż do każdego zlecenia podchodzimy indywidualnie.

Newsletter

Zapisz się na naszego newslettera, będziesz na bieżąco informowany o nowych szkoleniach i konferencjach.

Możesz zawsze wypisać się z newslettera, jeżeli nie będziesz chciał już otrzymywać od nas wiadomości.
Zapoznaj się: Polityka Bezpieczeństwa.